DLBOOKIT hanterar nu det nya digitala campingkortet


Det är med stor glädje vi konstaterar att utvecklingen av DLBOOKIT för det nya digitala campingkortet nu är klart. Utvecklingsprojektet har genomförts via ett samarbete med SCR (Sveriges Campingorganisation) och CKE (Camping Key Europe). DLBOOKIT har även certifierats och är nu godkänt för installation hos användare.