Fler flyttar centralt


Att använda DLBOOKIT via molnet (central drift) är mycket vanligt, en del användare har kört på det sättet sedan början av 2000-talet och nu är det ca 90% av alla användare som loggar in i den centrala driftmiljön via internet. Den centrala driftmiljön är komplex med många servrar som samverkar på ett säkert och effektivt sätt för att tillgodose ökade krav. Detta gör också att fler och fler väljer vår molnettjänst då det är enkelt och snabbt att komma igång. Dessutom får man flexibilitet och drift utveckling inbyggd i tjänsten. Under senare tid har följande användare valt att flytta från egen drift till vår centrala miljö: Vindöns Camping, Malungs Camping, Farstukvisten, Kommunal Mellersta Norrland och Hotings Camping.