DLBOOKIT Användarträff 2018


Då var 13:e upplagan av DLBOOKIT användarträff över, träffen genomfördes i Söderhamn den 24-25 oktober där 50 personer medverkade under två intensiva dagar. Mycket handlade om utveckling av DLBOOKIT men även viktig information från några av våra samarbetspartner och en trevlig kvällsaktivitet. Några erfarna deltagare tyckte att detta var en av de bästa användarträffarna! Team DLBOOKIT vill därmed tacka alla användare och samarbetspartner som gjorde dessa dagar till något extra och samtidigt lade grunden till kommande utveckling som går under arbetsnamnet DLBOOKIT 2020.