Beställ offert


dlpaket


Här kan du beställa en offert av DLBOOKIT. För att vi på bästa sätt ska kunna lämna en offert behöver vi göra en kort behovsanalys av din verksamhet.

Vänligen markera önskade funktioner för ett passande programpaket så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
mallobjekt

 
 
Begär redigeringsåtkomst
Behovsanalys
*Obligatorisk
Vilken typ av verksamhet(er) har du? *
Obligatorisk
Hur många boendeobjekt har ni?
(hoppa över frågan om ni inte har några boendeobjekt)
Ditt svar
Om ni har passersystem och önskar integration, ange systemet här:
Ditt svar
Vilka öppettider har ni? *
Utöver bassystemet är jag intresserad av följande funktioner:
Övriga upplysningar:
Ditt svar
Dina kontaktuppgifter
Namn *
Ditt svar
Företag / organisation *
Ditt svar
Telefon *
Ditt svar
E-post *
Ditt svar
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor