Nyheter


DLBOOKIT Användarträff 2018

Redan i slutet av 90-talet körde vi vår första användarträff, sedan har det rullat på med många träffar. Dessa träffar har sedan starten varit mycket viktiga för utvecklingen av DLBOOKIT, det är ju användarna som vet bäst utifrån den dagliga verksamheten. Detta tillsammans med vår systemmässiga och tekniska kunskap brukar bli ett bra och givande […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bra campingsommar

Sommarens högtryck gav högt tryck i campingnäringen och hos oss som systemleverantör. Läs mer om sommarens vinnare (camping) på hemsidan Besöksliv.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fler flyttar centralt

Att använda DLBOOKIT via molnet (central drift) är mycket vanligt, en del användare har kört på det sättet sedan början av 2000-talet och nu är det ca 90% av alla användare som loggar in i den centrala driftmiljön via internet. Den centrala driftmiljön är komplex med många servrar som samverkar på ett säkert och effektivt […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Solig sommar ställer krav

Sommarens fantastiska väder har varit mycket positivt för besöksnäringen i Sverige. Vi har inga siffror att redovisa men med tanke på den information vår support kommer i kontakt med och det tryck som varit hos användarna, och i vår supportgrupp, så kan vi nog konstatera att det varit en otrolig sommar på många sätt. DLBOOKIT […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kvalitetshem först med API Booking.com

Utvecklingen av DLBOOKIT API till Booking.com har pågått under lång tid och varit ett omfattande projekt. Därför var det med stor tillförsikt och spänning som första skarpa installationen genomfördes i april hos Volontärgatans lägenhetshotell, som ägs av Fastighets AB Balder och drivs av Kvalitetshem Gotland AB. Det betyder att funktionen varit i drift några månader […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment