Product Category: Kopplingar


SMS-hantering

Funktion för effektiva utskick till gäster via SMS direkt från DLBOOKIT. Funktionen används bl.a i modulen kundvård där SMS utskick kan ske i samband med ankomst, erbjudanden under och efter vistelsen, inför och efter avresa, julhälsning, tävlingar etc.


Styrning av el

Funktion som förenklar in- och utcheckning genom att styra el direkt från DLBOOKIT via koppling till Garo/Webbel. Via denna funktion kan du styra el i elstolpen och värmen i stugan.


Interlock

Gör det möjligt att integrera DLBOOKIT med Citybreak, t ex portaler som SCR Online och lokala eller regionala portaler. Kopplingen gör det möjligt att finnas med i utbud på flera olika kanaler. Vår del av kopplingen till Citybreak kallas DLInterlock, Citybreak´s motsvarighet kallas CBconnect. Denna koppling ser till att reservation […]