Product Category: Modul


Onlinebokning och betalning

DLBOOKIT Online är ett kraftfullt verktyg för lyckad onlineförsäljning via hemsidan. Dessutom finns ett väl utvecklat stöd för koppling till andra försäljningskanaler på webben. Önskar du att koppla på kortbetalning så finns detta som en standardmodul. Med vår erfarenhet av onlinebokning får du bästa stöd och tips vid igångkörning.


Kassa med kortbetalning

Kassamodulen är helt integrerad i DLBOOKIT bokningslösning för att förenkla och kvalitetssäkra arbetet, det gör att du som användare jobbar i ett och samma program oavsett funktion. Kontant- och kortbetalning sker direkt via datorn som är försedd med kvittoskrivare, kortterminal och eventuellt streckkodsläsare för enkel hantering. Hantering vid kassaförsäljning kan […]


Fakturering

Fakturering i DLBOOKIT sker utifrån befintliga bokningar på ett mycket enkelt sätt. Fakturering kan ske direkt efter bokning eller samlat när dagen är slut. Faktura kan skrivas ut eller skickas via mejl på ett enkelt och effektivt sätt. Förhandsfakturering med anmälningsavgift och slutbetalning finns inbyggt som standard. Fakturering innefattar även […]


Aktivitetsbokning

Med DLBOOKIT Aktivitet hanterar du alla aktiviteter på ett enkelt och effektivt sätt. Allt från onlineförsäljning till planering av grupper och lärare/ledare.


Konferensbokning

Konferensbokning innebär att du kan hantera små och stora grupper på ett effektivt sätt i DLBOOKIT. Du jobbar hela tiden med ordinarie utbud (tillgänglighet) men kan anpassa priserna utifrån överenskommelse med kund. Det finns färdiga funktioner för anpassad konferensfaktura, hantering av PM, schemaläggning av program etc.