Product Category: Standard


Backoffice

Backoffice är samlingsnamnet för de grundläggande funktionerna i DLBOOKIT. Administration, ekonomi och statistik hanteras på ett enkelt och effektivt sätt av behörig personal. Olika användare hanteras med nivåanpassad behörighet vid inloggning. Anläggningens utbud matas enkelt in via standardformulär och angivna inställningar ser till systemrutinerna följer anläggningens verksamhet. Det finns en […]


Kundvård/CRM

I DLBOOKIT ingår det ett väl utvecklat kundregister med möjlighet att lagra nödvändig information om kunden. Det finns många och bra funktioner, bl.a möjlighet att göra utskick direkt från DLBOOKIT via mejl eller SMS (tillval). Möjlighet finns också att skapa filer för att skicka på annat sätt, filen kan skapas […]


Statistik

Via statistikmodulen kan du ta fram all nödvändig beläggnings- och försäljningsstatistik. Denna funktion är anpassningsbar utifrån ditt behov som t.ex statistik för att kunna genomföra marknadsaktiviteter eller ta fram underlag för ledningsgruppen.