Fakturering


Fakturering i DLBOOKIT sker utifrån befintliga bokningar på ett mycket enkelt sätt. Fakturering kan ske direkt efter bokning eller samlat när dagen är slut. Faktura kan skrivas ut eller skickas via mejl på ett enkelt och effektivt sätt. Förhandsfakturering med anmälningsavgift och slutbetalning finns inbyggt som standard. Fakturering innefattar även en kundreskontra där inbetalningar registreras. Finns behov kan man komplettera med bank- eller plusgirobetalningar som innebär att fakturabelopp hämtas från Plusgiro (Total IN) eller Bankgiro (BgMax) och uppdaterar inbetalningar automatiskt.