Backoffice


Backoffice är samlingsnamnet för de grundläggande funktionerna i DLBOOKIT. Administration, ekonomi och statistik hanteras på ett enkelt och effektivt sätt av behörig personal. Olika användare hanteras med nivåanpassad behörighet vid inloggning. Anläggningens utbud matas enkelt in via standardformulär och angivna inställningar ser till systemrutinerna följer anläggningens verksamhet. Det finns en stor mängd inställningar så att varje enskild anläggning kan få ett anpassat system utifrån den egna verksamheten. Med en väl utvecklad loggfunktion kan du som användare alltid gå tillbaka och titta på tidigare värden.