Interlock


Gör det möjligt att integrera DLBOOKIT med Citybreak, t ex portaler som SCR Online och lokala eller regionala portaler. Kopplingen gör det möjligt att finnas med i utbud på flera olika kanaler. Vår del av kopplingen till Citybreak kallas DLInterlock, Citybreak´s motsvarighet kallas CBconnect. Denna koppling ser till att reservation och bokning sker helt automatiserat och i realtid mellan systemen.