Kundvård/CRM


I DLBOOKIT ingår det ett väl utvecklat kundregister med möjlighet att lagra nödvändig information om kunden. Det finns många och bra funktioner, bl.a möjlighet att göra utskick direkt från DLBOOKIT via mejl eller SMS (tillval). Möjlighet finns också att skapa filer för att skicka på annat sätt, filen kan skapas som textfil eller Excelfil.