SMS-hantering


Funktion för effektiva utskick till gäster via SMS direkt från DLBOOKIT. Funktionen används bl.a i modulen kundvård där SMS utskick kan ske i samband med ankomst, erbjudanden under och efter vistelsen, inför och efter avresa, julhälsning, tävlingar etc.