Statistik


Via statistikmodulen kan du ta fram all nödvändig beläggnings- och försäljningsstatistik. Denna funktion är anpassningsbar utifrån ditt behov som t.ex statistik för att kunna genomföra marknadsaktiviteter eller ta fram underlag för ledningsgruppen.