Valutahantering


Valutahanteringen är väl utbyggd för fakturor och kontantbetalning samt enkel uppdatering av aktuell valuta.