Kvalitetshem först med API Booking.com

Utvecklingen av DLBOOKIT API till Booking.com har pågått under lång tid och varit ett omfattande projekt. Därför var det med stor tillförsikt och spänning som första skarpa installationen genomfördes i april hos Volontärgatans lägenhetshotell, som ägs av Fastighets AB Balder och drivs av Kvalitetshem Gotland AB. Det betyder att funktionen varit i drift några månader och inkörningsprocessen har förhoppningsvis satt sig. För att få en bild över hur denna igångkörning varit så har vi ställt några frågor till Anders Gustafsson som är ansvarig hos Kvalitetshem.

Var det nervöst att gå in i denna funktion som första kund?
Ja men självklart, det är en funktion som är oumbärlig. Men samtidigt så har jag ett stort förtroende för teamet bakom DLBOOKIT. Jag ställde självklart ett antal kontrollfrågor till DL Systems för att vara säker på att våga vara med i ett så tidigt skede. Det som fick mig att definitivt hoppa på tåget var tanken på att när API Booking.com väl är i drift och fungerande är nya flödet för mig som ansvarig, DL Systems har mer kontroll över bokningarna samt att jag slipper sitta i trepartssamtal med DL Systems, leverantör av API och i vissa fall Booking.com vid bekymmer med bokningar.

Ni körde ju Booking.com innan API:et kördes igång, hur gick det med befintliga bokningar?
De befintliga bokningar som redan var gjorda i Booking.com lästes in av DL Systems och jag gjorde som vanligt i DLBOOKIT. Där fanns alla bokningar gjorda innan igångkörningen av API.

Var det mycket jobb för dig i DLBOOKIT och Booking.com innan API:et kördes igång?
För mig var det ungefär samma förberedelser som förra året. Säkerställa korrekt utbud och priser.

Hur var assistansen från DL Systems vid igångkörning?
Kort sagt, som förväntat. Bra, snabb, flexibel och tillmötesgående. Peter som var min direktkontakt skall ha cred för sitt slit för att hålla mig som kund både informerad och delaktig i processen.

Nu har ni kört API:et ett tag, vad är din uppfattning av funktionen?
Funktionen fungerar precis som förväntat. Den stora fördelen är som jag sagt tidigare är att det är samma leverantör av API som bokningssytemet och det underlättar i slutändan för mig som kund och användare.

Vitec DL Systems AB
Telefon: 0270-429 460
Sjötullgatan 68
826 50 Söderhamn
E-post: info@dlsystems.se

Kontaktperson
Lennart Wikström 070-580 68 38
Epost: lennart.wikstrom@dlsystems.se

Support
Telefon 0270-429 470
E-post: support@dlsystems.se

Sitemap


-Bokningssystem för dig i besöksnäringen